Valmisto Oy
Työnohjaus & konsultointi

Esittely

Missio

Palvelut

Työntekijät

JulkaisutYhteystiedot:

Valmisto Oy

Oksakarhinmäki 4 D 8
FI 02340 Espoo
puh. +358-50-491 5675
antti.salmisto@valmisto.fi
valmisto.fi

Työnohjaus on ammatillisen kehityksen, työn reflektoinnin ja tuloksellisen toiminnan parantamisen työväline. Työnohjauksen päämääränä on ohjattavan työn perustehtävän toteutumisen edistäminen. Työnohjauksen keskiössä on ohjattava ja hänen toimijuutensa vahvistaminen.
Valmisto Oy:n toimintaa ohjaavana viitekehyksenä vaikuttaa voimavarakeskeisyys, johon liittyvät olennaisesti dialogisuus, reflektio..., narratiivisuus ja ratkaisukeskeisyys. Dialogisuus merkitsee vuorovaikutuksessa tapahtuvaa mahdollisuuksien havaitsemista. Reflektio ammatillisesti ohjattua pohdintaa. Narratiivisuus merkityksellisyyden lisäämistä ja ratkaisukeskeisyys toimivien ratkaisujen oivaltamista. Voimavarakeskeisesti ajateltuna edellä mainituilla menetelmillä mahdollistetaan uusien näkökulmien ja oivallusten syntyminen sekä lisätään ohjattavan kokemusta omasta toimijuudestaan.
Työnohjaus vastaa ohjauksen tilaajan määrittelemiin tarpeisiin. Työnohjaaja kuuntelee tilaajan tarpeita ja kohdentaa ohjauksensa siten, että se edesauttaa asiakkaan työn perustehtävän toteutumista ja organisaation kokonaistoimintaa. Työnohjaus palvelee ohjaukseen osallistuvia työntekijöitä ja samalla koko organisaatiota. Työnohjaus tutkitusti lisää työhyvinvointia ja vahvistaa työntekijöiden sitoutumista omaan tehtäväänsä.

Työnohjaaja pyrkii yhdessä ohjattavan kanssa lisäämään hänen ymmärrystään omasta työstään. Työnohjauksessa ohjattava pohtii toimintaansa työssään, sekä toimintansa vaikutuksia, päämääriä ja mahdollisuuksia. Työnohjaaja ohjaa ja tukee pohdintaa luotettavana ammattilaisena. Työnohjauksessa voidaan myös käsitellä työn kuormittavuutta sekä työelämän ja työyhteisöjen erilaisia ristiriitoja.

Antti Salmisto 2013